Praktijkinformatie

Spreekuren

Spreekuren op afspraak

De praktijk is iedere dag geopend van 8.00 tot 17.00. Behalve donderdagmiddag dan zijn wij vanaf 12.00 gesloten. De adressen en telefoonnummers van waarneempraktijken voor de donderdagmiddag vindt u onder het kopje waarneming.

 

Ochtend Spreekuur
Op afspraak bij één van de huisartsen.
.
Middag Spreekuur

We hebben maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag spreekuur van 14.00 tot 16.30
* voor dit spreekuur dient u een afspraak te maken.

Gebruik portaal website

Gebruik website portaal:

   • Bij onze assistente is het mogelijk om uw portaal open te zetten;
   • Het portaal is te gebruiken voor inzage in uw medisch dossier, het aanvragen van herhaalrecepten en e-consulten;
   • Wij verzoeken u zo veel als mogelijk gebruik te maken van ons portaal.

Spreekuur praktijkverpleegkundige

De spreekuurtijden van onze praktijkverpleegkundigen, Veerle en Angelique:

   • Angelique:  Maandag: 08.00 – 11.30 en van 11.30 – 16.30
   • Veerle:   Dinsdag:   08.00 – 11.30   en   van 11.30 – 16.30

.

Huisbezoek / Visites

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Wratten Spreekuur

Maaandag t/m vrijdag op afspraak m.u.v. donderdag middag dan is de praktijk gesloten  op afspraak.

Praktische informatie

Hier vind u praktische zaken over de praktijk. Klik het op het onderwerp voor meer informatie.

Meerdere klachten of vragen?

Geeft u het dan aan bij het maken van de afspraak, dan kunnen wij er rekening mee houden in onze agenda.
.
Bedenk voor u zelf wat uw vraag is aan de dokter aangaande de klacht waarmee u komt.

Waarneming

Op donderdagmiddag (met uitzondering van vakantieperiodes) wordt de praktijk waargenomen door de praktijken:
.
Dokter Köthe
, Sint Odastraat 22, 6002 BD Weert,
Telefoonnummer: 0495  53 33 93
Klik voor website
.
Dokter Benning & Dokter Ponte. Noordkade 2 D, 6003 ND Weert,
Telefoonnummer: 0495 53 74 44
Klik voor website
.
Dokter Simon, Wilhelminasingel 245, 6001 GS Weert,
Telefoonnummer: 0495 53 24 82
Klik voor website

Verwijzingen

Voor een verwijzing naar een specialist is het noodzakelijk dat u eerst het spreekuur van uw huisarts bezoekt. De huisarts kan dan samen met u de verwijzing regelen.

Avond-,nacht- en weekenddienst

Voor levensbedreigende situaties belt U direct 112

De waarneming ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend is geregeld door de spoedpost/doktersdienst. Op de spoedpost werken alle huisartsen Midden Limburg samen..
.

Openingstijden

Iedere werkdag na 17.00 uur, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartspost geopend.

.
Afspraken
U moet altijd bellen voor een afspraak of visite.
Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.
.
Adres spoedpost

Huisartsenpost Weert
Vogelsbleek 5
6001 BE Weert
Telefoonnummer: 0495  677 677

Zorgverleners

Dokterassistentes

   • Herhaal recepten;
   • Bloeddruk meten;
   • Aanstippen van wratten;
   • Wond behandeling;
   • Oren uitspuiten;
   • Hechtingen verwijderen;
   • Zwangerschapstest;
   • Plaatsen van injecties;
   • Ecg ( hartfilmpje maken);
   • CPR;
   • E/A index.

.
Wratten spreekuur

   • Hiervoor kunt u een afspraak maken voor aan te stippen met stikstof via de assistente.

Kleine chirurgische ingrepen

   • De huisarts verricht kleine chirurgische ingrepen;
   • De huisarts plaatst spiralen.

POH-Somatiek

Wanneer U een chronische aandoening heeft zoals Diabetes of COPD of Astma of Hart- en vaatziekten komt U onder controle bij de praktijkondersteuner  en 1 keer in het jaar bij de huisarts.
.
De huisarts en praktijkondersteuner  hebben regelmatig overleg over de patiënten

POH-Ouderenzorg

Het doel is de kwaliteit van het leven  van de patiënt zo goed mogelijk te  steunen  met  zorg van de Specialist Ouderen zorg en POH en Huisarts en andere disciplines zoals de Wijkverpleging en Ergotherapie en Fysiotherapie en Logopedie  en Trajectbegeleider. Wij hebben dan een gezamenlijk overleg met de patiënt en de familie om de zorg zo optimaal mogelijk te regelen en de patiënt in zijn of haar omgeving te houden. Wij noemen dit persoonsgericht zorg en de mantelzorg is hierbij een belangrijke gesprekspartner

rijbewijskeuring

Rijbewijskeuring

LET OP: vanaf heden verrichten wij weer rijbewijskeuringen!
.
Indien u een rijbewijskeuring nodig heeft kunt u een afspraak maken met een van de huisartsen in onze praktijk. De keuring wordt uitgevoerd door een andere arts dan uw eigen huisarts. U dient de voorzijde van het keuringsformulier vooraf in te vullen en te ondertekenen en een urinemonster mee te nemen naar de keuring.
.
De kosten van een rijbewijskeuring zijn € 45.00

Translate »
Call Now Button